مراحل تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ 📜👈🏻🔖| هزینه 💵| قانون جدید ⚖️

آیا مراحل تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ را می دانید؟ قولنامه یک نامه یا سند عادی است که براساس آن، تعهدی مبنی بر انجام یک معامله یا خرید و فروش بین دو نفر نوشته می‌شود. اگر این قولنامه برخلاف متن صریح قانون نباشد، دارای اعتبار قانونی است. طبق ماده ۱۰ قانون ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)