👈🏻🔖| مراحل گرفتن سند تک برگ به صورت 0 تا 100 ♻️| استعلام با کد ملی 🤳🏻

سند رسمی تک برگ یکی از انواع اسناد رسمی است که از سال 1390 به بعد توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی برای مالکیت صاحبان ملک صادر می‌شود. این سند به صورت الکترونیکی تهیه شده و استعلام و پیگیری آن از طریق سایت ثبت من به نشانی my.ssaa.ir امکان‌پذیر است. ملک و املاک جزو مهم‌ترین ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)